Fyzioterapeutické služby

Základem mojí péče o pacienta je individuální plán na základě vyšetření a diagnózy. Každá návštěva se skládá z pohovoru a komplexního kineziologického vyšetření. Na základě zjištěného zdravotního stavu pacienta aplikuji fyzioterapeutické metody tzv. šité na míru.

Délka trvání jedné terapie je cca 40 – 60 minut.

Zaměřuji se na terapii bolestivých stavů pohybového aparátu, jako jsou bolesti zad, hlavy, kloubní blokády, přetížené svaly, úponové bolesti, výhřez ploténky.

Zvláštní pozornost věnuji léčbě pomocí Vojtovy reflexní metody v případě vývojového opoždění a postižení dětí. Jako fyzioterapeutka se zaměřením na psychomotorický vývoj dítěte nabízím konzultaci a vyhodnocení vývojového stavu miminka nebo batolete  a následné reflexní cvičení.

Při fyzioterapii skolióz a vadného držení těla využívám Dynamické neuromuskulární stabilizace dle Koláře a spolupracuji s protetiky.

Věnuji se léčbě funkční ženské neplodnosti dle Ludmily Mojžíšové, jejíž součástí je speciální sestava cvičení.

Na základě diagnózy lékaře provádím v rámci léčebné rehabilitace specializované fyzioterapeutické postupy i v domácím prostředí pacienta, např. stavy po zlomeninách, distorze nebo luxace kloubů, operace vazů či náhrady velkých kloubů.

Individuálně vybírám a kombinuji jednotlivé techniky a metody, abych pacientovi co nejvíce ulevila od jeho obtíží.

V rámci péče o pacienty si doplňuji vzdělání o nové metody a techniky, např. tapingpilatesSM systém, cvičení na míčích či Dornova metoda.

Věnuji se práci s diabetiky a připravuji cvičení pro seniory.

Věnuji se dětské fyzioterapii. Poskytuji konzultace týkající se vývoje dítěte, posuzuji jeho psychomotorický vývoj a pohybové vzorce. Konzultuji s rodiči dítěte kvalitu, rozsah a typ podnětů vedoucích ke zdárnému vývoji dětí, doporučuji vhodné pomůcky pro úspěšný dětský vývoj. Konzultace jsou jednorázové a jsou založeny na dlouholetých zkušenostech s Vojtovo reflexní metodou, odborné spolupráci s dětskými neurology a dětským centrem Arpida v Českých Budějovicích.